Dikker + Oostrik

Harmonic Dissonance biedt een kritische ervaring rondom wederzijdse afhankelijkheid en individuele zeggenschap in door computers gestuurde sociale netwerken. Harmonic Dissonance maakt een zich doorlopend ontwikkelend netwerk gebaseerd op fysieke, fysiologische en aan hersengolven verbonden groepssynchroniciteit. De gebruiker kan in het netwerk meegaan, of ertegen rebelleren.

De samenwerking van Dikker + Oostrik begeeft zich tussen de neurowetenschappen en de kunsten. Met hun installaties en performances onderzoeken zij het menselijk (on)vermogen om relaties te begrijpen, zowel die met zichzelf als die met de ander.

Scroll naar boven