Over Stichting Buitenplaats Doornburgh

In augustus 2019 is Stichting Buitenplaats Doornburgh opgericht, sinds januari 2020 werd de ANBI status aan de stichting verleend. Het statutair doel van de stichting is het ontwikkelen en in stand houden van Buitenplaats Doornburgh als cultureel erfgoed ten behoeve van de presentatie aan het publiek en het leveren van een bijdrage aan de kunst en wetenschap.

De visie luidt als volgt:
Buitenplaats Doornburgh biedt een plek waar men kan reflecteren op de toekomst, weg van de waan van de dag. Een plek waar de tijd vertraagt en die uitnodigt tot contemplatie. Door middel van natuur, architectuur, kunst en wetenschap wil zij vernieuwende (en verstorende) perspectieven bieden aan makers en publiek.

Stichting Buitenplaats Doornburgh geeft kunstenaars en wetenschappers de ruimte om nieuw werk te creëren en presenteren in een unieke omgeving. Zij organiseert hiertoe residenties, tentoonstellingen, lezingen, masterclasses, voorstellingen, ed.

Toekomst, reflectie en nieuwe perspectieven zijn leidend in de programmering.

Residentie voor kunstenaars en wetenschappers

Belangrijk onderdeel van de visie is de residentie voor kunstenaars en wetenschappers. De stichting wil kunstenaars en wetenschappers de ruimte geven om op deze unieke locatie nieuw werk te creëren en presenteren. De residenten worden geselecteerd om één tot drie maanden te werken en te verblijven in het voormalig klooster. 

Doornburgh presenteert het werk van de residenten, altijd in de vorm van een tentoonstelling van beeldende kunst of design, een installatie of experiment en/of een reeks lezingen en optredens. Het proces van de residenten krijgt een prominente plek in de presentatie aan publiek, door middel van o.a. rondleidingen, artist talks, workshops en lezingen. Door vanuit residentie te werken neemt Doornburgh een unieke plek in het culturele veld in.

Bij Doornburgh (zijn) in residentie (geweest): Anne Hofstra, Stef Veldhuis, Johanna Franco Zapata, Chae Eun Rhee, Bram Ellens, Mette Sterre, Lisanne Buik, Bela Rofa, Natalia Ossef, Feblm, Suzanne Dikker, Bart Lunenburg, Nahuel Cano, Anouk Keizer, Deanne Spek, Monika Dahlberg, Joyce Overheul, Vinny Jones, Margriet van Breevoort, Janne Schra, Molly Palmer, Boukje Schweigman, Odile Coco van Stuijvenberg, Johannes Bellinkx, Roos van Geffen, Silvana Hurtado Dianderas, Wianda Keizer, Sarah Ticho, Laurens Radstake.

Lees hier meer over de residenten.

Tentoonstellingen

In de lente en zomer organiseren wij een groepstentoonstelling welke wij in samenwerking met een gastcurator of cultureel partner maken. Eerdere tentoonstellingen: “Een Huis voor de Geest” (2019) met gastcurator Caroline Voet, “ENDLESS LIFE” (2019-2020) met gastcurator Zippora Elders en “Vorm aan de Vecht” (2022) met gastcurator Nicole Uniquole.

In het najaar en de winter vinden residentie-presentaties plaats, zowel verbonden door een overkoepelend thema als zelfstandig. Eerdere presentaties waren: “COUNTERPOINTS” (2020-2021) met resident Stef Veldhuis en “Robots in Captivity” (2021) met resident Bram Ellens en mede-residenten Mette Sterre en Lisanne Buik

Podiumprogramma (binnen en buiten)

Bij de tentoonstellingen bieden wij een programma van  lezingen “artist talks” en workshops/masterclasses als verdieping. Met grote regelmaat organiseren wij concerten of werken wij samen met muziek- en theaterorganisaties

In de zomer maken wij gebruik van ons “buitenpodium” in de tuin. Hier hebben wij volop de ruimte voor een zomerprogramma om de buitenplaats te activeren. Poëtische wandelingen, natuur-ontdektochten voor gezinnen of een bijzondere performance tijdens een regionaal initiatief zoals de “Kunstronde” of “Gluren bij de Buren”.

Cultureel erfgoed in de kijker

De stichting wil het bijzondere cultureel erfgoed van Buitenplaats Doornburgh ontsluiten voor publiek. Hiervoor hebben wij een doorlopend activiteitenprogramma van wekelijkse rondleidingen waarin de architectuur van de Bossche School, de historie van de buitenplaats en de Zochertuin centraal staat. In 2022 voegen wij hier een podcast-serie aan toe, zodat de bijzondere gelaagdheid van de Doornburgh voor een nog breder publiek beschikbaar wordt. De podcast-serie is enerzijds als audiotour te gebruiken door bezoekers van de buitenplaats, maar kan ook thuis worden beluisterd om zo een breed publiek te interesseren om Doornburgh te bezoeken. Elke drie jaar wordt een gast-curator uitgenodigd om een grote tentoonstelling te maken waarin de nadruk wordt gelegd op het bijzondere erfgoed van Buitenplaats Doornburgh.

Collectie Doornburgh

De “Collectie Doornburgh” is een kleine, vaste collectie van kunstwerken, die te zien zijn in de priorij en op het buitenterrein. De kunstwerken zijn divers, van zowel gevestigde namen als beginnende kunstenaars, maar hebben gedeelde kenmerken; ze roepen vragen op, verschuiven het perspectief of gaan in gesprek met de architectuur en natuur. De collectie bevat werk van: David Bade, Margriet van Breevoort, Bruno van den Elshout, Marieke van Heck, Irma den Hertog, Anthony James, Wybe Klaverdijk & Johannes Verwoerd, Marjan Laaper, Chae Eun Rhee, Siba Sahabi, Kustaa Saksi, Evelyn Snoek, Yuki Tawada, Masha Trebukova, Stef Veldhuis, Andy Warhol en het Wilde Oog.

De ambitie is om jaarlijks een werk toe te voegen aan de buitenruimte, om zo uiteindelijk een beeldentuin te creëren. Op dit moment zijn er drie kunstwerken in de beeldentuin-in-wording; “Burger Queen” van David Bade, “Monax” van Siba Sahabi en “Diagonal” van Stef Veldhuis.

Organisatie

De stichting kent een raad van toezicht bestaande uit minimaal drie leden. Thans zijn de leden van de  Raad van Toezicht:

  • Bernadette Vehmeijer (voorzitter)
  • Fokko Faber (secretaris)
  • Peter Kerkhoffs (penningmeester)

Daarnaast kent de stichting een bestuurder/directeur, Joanna van Dorp

Zowel een bestuurslid als een toezichthouder kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht heeft iedere toezichthouder één stem. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting.

Voor de selectie van de residenten is in 2021 een adviescommissie opgericht, daarin nemen zitting Maya Meijer-Bergmans (eigenaar Doornburgh en kunsthistoricus), Andrea Davina (voorzitter Niemeijer fonds en adviseur financiële sector), David Bade (beeldend kunstenaar, oprichter residentie Instituto Bueno Bista te Curaçao) en Daisy van de Zande (directeur Science Filmfestival).

De leden van de Raad van Toezicht en adviescommissie ontvangen geen beloning.

Financieel

De stichting zal inkomsten verwerven door:

  • Verkoop van toegangskaartjes voor tentoonstellingen of andere programma’s zoals rondleidingen en lezingen
  • Fondswerving
  • Sponsoring
  • Donaties
  • Legaten
  • En overige verkopen

De beschikbare middelen zullen worden besteed aan de kosten die gemaakt worden voor het verzorgen van het publieksprogramma, waaronder de kosten van tentoonstellingen, lezingen/voorstellingen e.d., marketing en communicatie, medewerkers, productie en installatiekosten, de huur en kosten van gas, water en licht en inhuur van diensten.

De financiële prognoses en jaarverslagen zijn als bijlage opgenomen. Er is geen sprake van vermogensopbouw. Het vermogen wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur en de raad van toezicht dragen zorg voor het beheer van het vermogen. Daarbij worden zo nodig diensten van derden ingehuurd.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Algemene gegevens

Naam: Stichting Buitenplaats Doornburgh
Telefoonnummer: 088 3663100
K.v.K. nummer: 75506815
RSIN nummer: 860306616
Website adres: https://www.buitenplaatsdoornburgh.nl

Post- en bezoekadres:
Diependaalsedijk 17
3601 GH Maarssen