Van der Laan-Lab #2

PLEK VOOR ONDERZOEK EN EXPERIMENT

Op 25 november organiseert de Van der Laan Stichting het tweede Van der Laan-Lab, onder leiding van Caroline Voet. Het Van der Laan-Lab is een vervolg op de eerdere workshops en summerschools in 2015, 2019 en 2022 (o.a. met Hilde de Haan, Ida Haagsma, Caroline Voet, Hans van der Laan, Arnoud Geux, Frans Ruijs). Deze workshops waren gericht op de werking van de Architectonische Ruimte en het toepassen van het matenstelsel van het Plastisch Getal. Met dit Van der Laan-Lab willen we het gedachte­goed van Dom Hans van der Laan op een praktijk­gerichte manier onderzoeken en inzichten genere­ren voor een hedendaagse ontwerphouding.

“Ik wacht op dingen die helemaal niet meer lijken op wat ze nu ‘Bossche School’ noemen. In principe is mijn theorie universeel toepas­baar, de beginselen zijn te algemeen om zich aan een bepaalde manier van bouwen te hechten. Ik ben benieuwd wat volgende generaties met hun eigentijdse opvattingen zullen maken met mijn theorie.”

– Dom Hans van der Laan

Programma

11.00 / ontvangst met koffie
Inleiding in de theorie van het plastisch getal en het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan.

11.30 / essenties
Lezing: Caroline Voet “Het Plastisch Getal en de Architectonische Ruimte in de ontwerp praktijk”

12.30 / start workshop
Aan de hand van een casus de theorie en het maatsysteem in de praktijk brengen. Met de schetsrol op tafel in team verband!

13.30 / lunch
14.30 / vervolg workshop
16.30 / einde

Over Caroline Voet

Caroline Voet is professor aan de Faculteit Archi­tectuur van de KU Leuven, waar ze haar doctoraat schreef over de ruimtelijke systematiek in het werk van Dom Hans van der Laan. Ze doet onderzoek naar de ontwerppraktijk, waarbij ze als praktiseren­de architect een lens ontwikkelde die architectuur­theorie en -geschiedenis koppelt aan hedendaagse ontwerpvraagstukken. Caroline is ook geïnterviewd voor de podcast van Doornburgh, luister die hier.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 25 november 2023
Tijd: 11:00 – 16:30 uur
Prijs: €50,- studenten, €60,- Vrienden Van der Laan Stichting, €75,- belangstellenden (incl. koffie/thee & lunch)
Aanmelden: cvdheiden@home.nl, voor 18 november 2023

Scroll naar boven