Anouk Keizer

Anouk Keizer is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het effect van sociale aanraking op mentaal welzijn in gezonde en psychiatrische populaties.

Anouk Keizer werkt als universitair docent bij de afdeling Experimentele Psychologie van de Universiteit Utrecht in het Dijkermanlab. Anouk is lid van het Helmholtz Instituut en de Utrechtse Onderzoeksgroep Eetstoornissen.

Anouk is geïnteresseerd in (affectieve) aanrakingsperceptie en de rol die aanraking kan spelen in de geestelijke gezondheid. Haar werk richt zich ook op hoe gezonde individuen en psychiatrische patiënten hun eigen lichaam ervaren en waarnemen en hoe lichaamsafmetingen kunnen bijdragen aan de perceptie en beleving van de omgeving. Welke processen bepalen de manier waarop we ons lichaam waarnemen en gebruiken? Kunnen we er zeker van zijn dat onze verschijning in de spiegel of in onze geest echt weerspiegelt hoe we er daadwerkelijk uitzien of overkomen op anderen?

Anouks proefschrift richtte zich op een verstoorde beleving van de lichaamsgrootte bij patiënten met anorexia nervosa op het niveau van perceptie, actie en lichamelijke illusies. In haar huidige onderzoek wilt Anouk nieuwe en innovatieve paradigma’s en technologie gebruiken om verstoringen van het lichaamsbeeld te bestuderen. Anouk heeft een sterke focus op het vertalen van wetenschap naar de klinische praktijk.

Het werk van Anouk is te zien in de tentoonstelling Prikkel.

Studium Generale van de Universiteit Utrecht
Het Studium Generale van de Universiteit Utrecht interviewde Anouk over haar onderzoek en werk in de tentoonstelling. Bekijk de video hier:

Scroll naar boven