Doornburgh in cijfers

 • 200 buitenplaatsen bevonden zich oorspronkelijk op een gebied van 40 km langs de Vecht. Een ongekend aantal. Hiervan zijn er 80 bewaard, waaronder Doornburgh.
 • 4 buitenplaatsen vormden eigenlijk samen het huidige Doornburgh: de oorspronkelijke buitenplaats, plus het terrein van de voormalige omliggende buitenplaatsen Vechtleven, Somersbergen en Elsenburg.
 • 9 hectare is de omvang van de huidige buitenplaats.
 • 6 gebouwen bevinden zich in totaal op de buitenplaats: Hoofdhuis, Priorij, Koetshuis, Speelhuis, Poortgebouw, IJskelder
 • Op het landgoed is een begraafplaats met 20 graven van zusters kanunnikessen. In de toekomst wordt een gedachteniskapel gebouwd bij deze begraafplaats.
 • 8 vleermuizen bewonen de ijskelder: zeven baardvleermuizen en één grootoorvleermuis.
 • 1m 20: het formaat van de ijsblokken die in de IJskelder werden bewaard
 • 60 vrijwilligers zijn betrokken voor het tuinonderhoud. Ieder jaar doneren zij hun vrijwilligersvergoeding aan het goede doel.
 • 7 zusters woonden hier tot 2017 als laatste bewoners van de Priorij.
 • 30 zusters bewoonden oorspronkelijk de Priorij. Het ontwerp is hierop gebaseerd.
 • 1,324718 is het ‘Plastisch Getal’ waarmee Dom van der Laan de ideale maatverhouding van driedimensionale ruimtes vaststelde. Dit is de basis van de architectuurstroming de Bossche School. Jan de Jong, architect van de Priorij, paste dit gedachtegoed toe in zijn ontwerp. Dit plastisch getal komt tot stand via de volgende ruimtelijke formule: Breedte/Lengte = Lengte/Hoogte = Hoogte/(Lengte + Breedte). Wanneer de uitkomst van deze formule 1,324718 is, heeft een gebouw de ideale verhoudingen volgens de Bossche School.
Scroll naar boven