EXODUS – OPEN CALL

De Open Call is gesloten

Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh organiseren een tentoonstelling rond EXODUS, een oud verhaal over nu. De tentoonstelling komt tot stand door een OPEN CALL waar kunstenaars werkend in alle kunstdisciplines zich voor kunnen aanmelden. EXODUS  biedt veel raakvlakken met urgente maatschappelijke thema’s zoals vluchten naar het ‘beloofde land’, slavernij en bevrijding, leiderschap en vertrouwen. De kunstenaars zijn helemaal vrij om hier hun eigen interpretatie op weer te geven. Alle inzendingen worden beoordeeld door de curerende commissie onder leiding van Yuki Kho.

Het hart van EXODUS is een groepstentoonstelling die plaats zal vinden in het voormalig klooster van Buitenplaats Doornburgh. De tentoonstelling komt tot stand via een Open Call. Kunstenaars werkend in alle kunstdisciplines kunnen vanaf 1 september tot 15 november nieuw of bestaand werk insturen.

Ga voor alle informatie en voorwaarden voor deelname naar de website www.exodus.nu

Curerende commissie

De curerende commissie van EXODUS wordt gevormd door voorzitter Yuki Kho (cultuurjournalist, onder meer voor VPRO) en leden Raul Balai (kunstenaar en curator), Rikko Voorberg (theoloog en kunstenaar), Onno Zijlstra (filosoof en auteur), Carolien Croon (directeur Bijbels Museum) en Joanna van Dorp (directeur Buitenplaats Doornburgh). De commissie beoordeelt de werken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren.

Tentoonstelling online en fysiek

Zestig inzendingen worden getoond in een online tentoonstelling vanaf oktober 2022. De definitieve selectie van 24 kunstwerken is vanaf maart 2023 te zien in een groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh. Bij de tentoonstelling worden verdiepende activiteiten en een podcastserie aangeboden.

Initiatiefnemers

Het Bijbels Museum organiseert reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst en bruiklenen rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. Vaak raken de tentoonstellingen ook andere religies of stromingen.

Buitenplaats Doornburgh bij Utrecht bestaat al sinds de zeventiende eeuw. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door de Kanunnikessen van het Heilig Graf, organiseert Stichting Buitenplaats Doornburgh sinds 2019 residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap.

Stichting De Werkelijkheid, voor en door kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond, en The Turn Club – een kunstenaarsnetwerk dat de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten wil bieden – zijn ook partner in EXODUS.

De Open Call EXODUS is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van het Mondriaan Fonds, de Vermeulen Brauckman Stichting, het Predikfonds en het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds.

Met EXODUS willen de initiatiefnemers mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van spanning en verandering.