Transitie

Verleden

Aan de rand van Maarssen, een plek van rust en stilte: buitenplaats Doornburgh aan de Vecht bestaat al sinds de 17de eeuw. Bijzondere aandacht gaat uit naar het klooster, priorij Emmaus. De vijftien zusters die de communiteit van de Kanunnikessen van het Heilig Graf vormden leidden hier sinds de jaren ’60 een bijzonder spiritueel leven.

Het klooster uit 1966 is gebouwd door architect Jan de Jong van de Bossche School. De strakke en sobere architectuur is even indrukwekkend als adembenemend, en staat in sterk contrast met de klassieke vormgeving van het landhuis. Het originele kloostermeubilair is robuust, in straffe tinten grijsgroen en bruin. Intens en ingetogen ruimten grenzen aan een geometrische binnentuin, compleet met een door pilaren afgezette pandgang.
De zusters stonden bekend om hun open houding naar geïnteresseerden die, mits de leefregels respecterend, welkom waren om tijdelijk deel uit te maken van de gemeenschap.

Studenten van de Reinwardt Academie in Amsterdam maakten een interactieve kaart met daarin een schat aan informatie over de historie van de buitenplaats.

Nu

Prikkelende voorstellingen uit kunst en wetenschap krijgen een plek in de kapel van de priorij. Deze multifunctionele ruimte dient als ontmoetingsplaats waar plek is voor exposities, voorstellingen, lezingen en publieke werken.

De refter en binnenplaats zijn het toneel van restaurant DeZusters, waar gezamenlijk eten en ‘voedsel voor de geest’ centraal staan. Een aantal van de zusterverblijven wordt getransformeerd tot artist-in-residence en scientist-in residence faciliteiten. Het park is openbaar toegankelijk voor omwonenden, wandelaars en overige geïnteresseerden.

Toekomst

Doornburgh is een rustpunt midden in Nederland. Het heeft presentatie- en expositiemogelijkheden, artist en scientist-in-residence faciliteiten, project- en vergaderruimtes en bijzondere horeca. Er zal worden gewerkt met jaarlijkse cycli waarin telkens twee thema’s op verschillende niveaus en interdisciplinair worden ingevuld. Speelruimte, reflectie en bezinning zijn hierin leidend.

Doornburgh opende eind september 2018 haar deuren. Met o.a. de tentoonstelling Cathedral van de Russisch-Nederlandse kunstenaar Masha Trebukova, die plaatsvindt in de voormalige kapel van het klooster en indringend videowerk van de Griekse Janis Rafa.

Scroll naar boven