PRIKKEL-TALK VI

Buitenplaats Doornburgh werkt samen met theatergroep Schweigman&, de Hoge School van Beeldende Kunsten Utrecht (HKU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) aan een bijzonder project genaamd Prikkel. Binnen deze uiteenlopende groep van theatermakers, kunstenaars en artsen bestaat eenzelfde fascinatie voor hoe we omgaan met prikkels, en de toenemende overprikkeling van onze samenleving. In een serie “art-science-talks” onderzoeken we gezamelijk verschillende manieren van prikkelverwerking. 

Want hoe werkt prikkelverwerking eigenlijk? En kunnen we iets leren van prikkelverwerking bij mensen die bepaalde zintuigen niet hebben, die blind of doof zijn, of juist hypersensitief zijn of een burn-out hebben? Door de combinatie van kunst en wetenschap gaan we proberen dit beter te begrijpen. Met theatermakers, beeldend kunstenaars, filosofen en artsen duiken wij met een open blik in dit prikkelende onderwerp. We onderzoeken PRIKKEL in al haar facetten, en publiek is uitgenodigd om hier aan mee te doen! Verwacht een onderzoekende, semi-interactieve lezing.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 3 november
Tijd: 19:30
Speciaal voor deze Prikkeltalks blijft de tentoonstelling open tot 19:30 uur

Programma Prikkel-Talk VI – Zijn we collectief overprikkeld?

“We zijn collectief overprikkeld” is een populair statement in het discours over neurodiversiteit en prikkelverwerking. Steeds meer mensen, jong en oud, gaan er aan drukte een overdaad aan stimuli onderdoor. Het aantal burn-outgevallen stijgt. “De prikkelgevoeligen zijn de kanaries in de kolenmijn; uiteindelijk bereikt het ons allemaal”, wordt wel gezegd. Maar is dit echt zo?

Zijn we als samenleving collectief overprikkeld? En waarop baseren wij dat? Aannames, persoonlijke ervaringen? Tijdens Prikkeltalk IV gingen we met het publiek hierover in gesprek. We hadden het onder andere over de impact van de consumptiemaatschappij, technologie en de (on)leefbaarheid van de wereld op onze ervaring van collectieve overprikkeling. De antwoorden en opvattingen hebben we verzameld. Tijdens Prikkeltalk VI reageren twee experts vanuit hun eigen vakgebied op de stelling: ‘we zijn collectief overprikkeld.’

Mark Mieras is wetenschapsjournalist en natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Je zou hem kunnen kennen van zijn TED Talk of zijn grafische novelle Heftige Hersens!. Volgens Mark zijn wij en onze hersenen niet simpelweg slachtoffer van de vele prikkels om ons heen. Wel worden onze filters geschaad, door de vele informatiebronnen die erin slagen onze aandacht te verkrijgen. Tijdens de Prikkeltalk vertelt Mieras over waar volgens hem de sleutel tegen dit fenomeen ligt: opleiding, opvoeding en onderwijs.

‘Aandacht’ is nu juist het specialisatiegebied van onze gastspreker Stefan van der Stigchel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn boek Zo werkt aandacht beschrijft Stefan hoe ons brein de complexe visuele wereld navigeert. Wat is aandacht, hoe werkt aandacht en waar wordt onze aandacht steeds naartoe getrokken? Stefan leidt Prikkeltalk VI in met een recap van hoe aandacht en prikkels ook alweer werken, om daarna het gesprek aan te gaan over collectieve overprikkeling.

Prikkeltalk VI wordt een leerzame avond met experts en ruimte voor vragen en interactie met het publiek. Voorafgaand aan de Prikkeltalk kan je ook de tentoonstelling Prikkel bezoeken. Daar zie je werken van elf kunstenaars en wetenschappers die een mooie context bieden voor het gesprek.

Tentoonstelling Prikkel

Prikkel is een zintuigelijke tentoonstelling over neurodiversiteit en prikkelverwerking waarin kunst en wetenschap samenkomen. Beeldend kunstenaars, wetenschappers en theatermakers onderzochten vragen als: ‘Waarom kampen zoveel mensen met burn-outklachten?’, ‘Hoe verwerken ons brein en lichaam eigenlijk prikkels?’ en ‘Wat kunnen wij hierover leren van neurodiverse mensen, met bijvoorbeeld autisme of ADHD?’

Serie Prikkel Talks

Al sinds 2022 onderzoeken wij het onderwerp ‘prikkel” in een serie Prikkel Talks met specialisten en publiek. Een verslag van de eerste vijf bijeenkomsten is te lezen via onderstaande link:

Prikkel Talk II

Partners

Schweigman& maakt al 18 jaar theater dat uniek is in zijn soort. Het publiek wordt aangesproken in woordeloze voorstellingen, waarin een spel wordt gespeeld met de waarneming en deze wordt ontregeld.  Artistiek leider en regisseur Boukje Schweigman is opgeleid binnen de Nederlandse mime en ontwikkelde een werkwijze waarin de zintuigen en waarneming centraal staat. Schweigman& biedt een totaalervaring, waarin je als bezoeker je lichaam en je zintuigen anders en intensief ervaart. De verbeelding wordt geopend, de verwondering wordt aangewakkerd. Je krijgt een ‘reset’ in een rusteloze samenleving.

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) zijn verenigd in de Nieuwe Utrechtse School, een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en geesteswetenschappen. Door middel van publieksdialogen, onderzoek en onderwijs wordt deze samenwerking gestimuleerd. Samen met de Universiteit Utrecht is er een interfacultaire samenwerking om een nieuwe generatie professionals op het gebied van gezondheid en zorg voor te bereiden op de toekomst. Interdisciplinariteit en creativiteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

Scroll naar boven