UITVERKOCHT – PRIKKEL-TALK II

Buitenplaats Doornburgh werkt samen met theatergroep Schweigman&, de Hoge School van Beeldende Kunsten Utrecht (HKU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) aan een bijzonder nieuw project genaamd PRIKKEL. Binnen deze uiteenlopende groep van theatermakers, kunstenaars en artsen bestaat eenzelfde fascinatie voor hoe we omgaan met prikkels, en de toenemende overprikkeling van onze samenleving. In een serie “art-science-talks” onderzoeken we gezamelijk verschillende manieren van prikkelverwerking. De eerstvolgende talk is op vrijdag 3 februari om 19:30.

Deze bijeenkomst is helemaal uitverkocht.

Want hoe werkt prikkelverwerking eigenlijk? En kunnen we iets leren van prikkelverwerking bij mensen die bepaalde zintuigen niet hebben, die blind of doof zijn, of juist hypersensitief zijn of een burn-out hebben? Door de combinatie van kunst en wetenschap gaan we proberen dit beter te begrijpen. Met theatermakers, beeldend kunstenaars, filosofen en artsen duiken wij met een open blik in dit prikkelende onderwerp.

In een serie “art-science-talks” onderzoeken we PRIKKEL in al haar facetten, en publiek is uitgenodigd om hier aan mee te doen! Verwacht een onderzoekende, semi-interactieve lezing, waarvan alle resultaten worden verwerkt in de uiteindelijke tentoonstelling van PRIKKEL, die in het najaar van 2023 bij Buitenplaats Doornburgh te zien zal zijn.

Prikkel-Talk II – Diversiteit in prikkelverwerking

Met Prikkel II duiken we de diepte in door in te zoomen op verschillende manieren van prikkelverwerking. We richten ons op neurodiverse prikkelverwerkingen, bijvoorbeeld bij het autistisch spectrum, ADHD, dyslexie of verstandelijke beperking. Hoe is het om prikkels op een andere manier te verwerken dan dat jouw brein functioneert? Als ze langzamer, sneller, harder of heftiger binnenkomen in je systeem? Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen en van elkaars prikkelverwerking leren? We gaan op onderzoek met verschillende sprekers en kunstenaars.

Anneke Groot, schrijfster en coach in het begrijpen en begeleiden van neurospeciale kinderen en net als Boukje moeder van een neurospeciaal kind, neemt ons mee in de ervaring van onder- en overprikkeling. Zij vraagt ons – door middel van oefeningen – ons in te leven in atypische prikkelverwerkingen. Ook vertelt ze ons meer over termen als dyspraxie en interoceptie.

Marieke Ermers, kinder- en jeugdpsychiater bij het UMC Utrecht, zal in gesprek met Anneke dezelfde thema’s vanuit de wetenschap benaderen.

Daarna vervolgen we het programma met Deanne Spek. Deanne is designer en ervaringsdeskundige op het gebied van onderprikkeling en dyspraxie. Gedurende de avond deelt Deanne haar eigen verhaal, geeft ze ons meer achtergrondkennis over onderprikkeling en het autistisch spectrum én laat ze ons zien hoe zij haar designs inzet om mensen met atypische prikkelverwerkingen te ondersteunen.

Gedurende de avond wordt er ook gewerkt aan nieuwe reflecties. Kunstenaar Silvana Hurtado Dianderas, wie zelf ADHD heeft, werkt live aan een getekende map over hoe ideeën door haar brein bewegen. Schrijver en dramaturg Nirav Christophe schrijft aan een column en zal deze als afsluiter van de avond voordragen.

Serie Prikkel Talks

4 november 2022 – Prikkel Talk #1
3 februari 2023 – Prikkel Talk #2 – Diversiteit in prikkelverwerking
31 maart 2023 – Prikkel Talk #3 – Prikkelverwerking en Fenomenologie
12 mei 2023 – Prikkel Talk #4 – Fenomenologie binnen kunst en wetenschap en over onze aannames rondom overprikkeling
23 juni 2023 – Prikkel Talk #5 – Technologie als spiegel van onze perceptie
3 november 2023 – Prikkel Talk #6 – Zijn we collectief overprikkeld?
8 december 2023 – Prikkel Talk #7 – Jongeren over prikkel(d)

Praktische informatie

Datum: vrijdag 3 februari
Tijd: 19:30

Deze bijeenkomst is helemaal uitverkocht.

Voorstelling ‘Wiek’ door Schweigman&

Partners

Schweigman& maakt al 18 jaar theater dat uniek is in zijn soort. Het publiek wordt aangesproken in woordeloze voorstellingen, waarin een spel wordt gespeeld met de waarneming en deze wordt ontregeld.  Artistiek leider en regisseur Boukje Schweigman is opgeleid binnen de Nederlandse mime en ontwikkelde een werkwijze waarin de zintuigen en waarneming centraal staat. Schweigman& biedt een totaalervaring, waarin je als bezoeker je lichaam en je zintuigen anders en intensief ervaart. De verbeelding wordt geopend, de verwondering wordt aangewakkerd. Je krijgt een ‘reset’ in een rusteloze samenleving.

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) zijn verenigd in de Nieuwe Utrechtse School, een interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen geneeskunde, de kunsten en geesteswetenschappen. Door middel van publieksdialogen, onderzoek en onderwijs wordt deze samenwerking gestimuleerd. Samen met de Universiteit Utrecht is er een interfacultaire samenwerking om een nieuwe generatie professionals op het gebied van gezondheid en zorg voor te bereiden op de toekomst. Interdisciplinariteit en creativiteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

Scroll naar boven